Om tinnitus

Tinnitus er en oplevelse af indre lyd lokaliseret til ørerne eller mere diffust inde i hovedet. Lyden høres kun af personen selv og er ikke forårsaget af udefrakommende lydkilder.

Nogle oplever at høre lyden kun i det ene øre, eller at lyden er mest markant i den ene side. Andre oplever at høre lyden lige meget i begge ører, mens andre igen har en mere uklar oplevelse af at høre noget et eller andet sted i hovedet. Opfattelsen af den indre lyd kan have mange forskellige udtryk. 

Nogle oplever lyden som en susen – heraf det tidligere anvendte udtryk øresusen. Andre beskriver deres lydoplevelse som en kimen eller ringetone. Andre igen opfatter deres lyd som noget, der kan minde om alt lige fra musik til maskin-, industri- og naturlyde.

Hvor hyppig er tinnitus?

Tinnitus er et hyppigt forekommende symptom, som mellem 40-45 % af befolkningen har oplevet i kortere eller længere tid.

Ca. 10 % af den voksne befolkning har tinnitus ofte eller næsten konstant, mens mellem 0,5 og 1 % har tinnitus i en sådan grad, at de oplever, at deres livskvalitet bliver påvirket.  Alle aldersgrupper kan få tinnitus, men det er mest udbredt hos voksne mennesker og særligt hos ældre. Tinnitus er ikke arveligt.

Hvordan begynder tinnitus?

Tinnitus kan begynde ganske langsomt over dage eller uger; muligvis er det kun til stede i forbindelse med stress eller træthed. Tinnitus kan også opstå ganske pludseligt, uden at man kan forbinde det med nogen særlig grund. Nogle gange kan tinnitus skyldes, at man har været udsat for kraftig lydpåvirkning (f.eks. eksplosion eller høj lyd gennem lang tid), men ofte kan man ikke finde nogen entydig forklaring på, hvorfor tinnitus opstår.

Forskellige indre lyde

Ligesom karakteren af lyden kan opleves meget forskelligt, kan den opfattede styrke af lyden variere meget. Derfor kan forskellige personer have meget uens opfattelser af både karakter og styrke af deres indre lyd. Ligeledes har forskellige mennesker ikke nødvendigvis samme oplevelse af, hvor meget tinnitus fylder i deres hverdag.

Samme person kan også opleve, at lyden nogle gange er mere nærværende end andre, ligesom nogle oplever, at der er tidspunkter, hvor de slet ikke bemærker lyden. 

Der er ofte et sammenfald mellem måden man opfatter sin lyd på, og måden man oplever sit velvære og sin dagligdag på. Det vil sige, at fysisk og psykisk velvære, mentalt overskud og psykosociale forhold som arbejde og socialt liv har en indvirkning på den måde, man bemærker og bliver forstyrret af lyden. 

Ikke en sygdom

Tinnitus er ikke en sygdom, men beskriver et signal fra hjerne og høresystem, der opfattes som en indre lyd. Opfattelse af indre signaler er lige så reel som opfattelse af signaler fra den ydre verden. Tinnitus er således ikke tegn på psykisk sygdom; det er slet og ret en opfattelse af et signal fra organismen.

Allerede i oldtiden er tinnitus beskrevet, og navnet stammer fra det latinske ”tinnere”, som betyder ”at ringe”. Tinnitus er således ikke et symptom, der alene hører vor tid til, men er et normalt fænomen, som de fleste mennesker oplever ind imellem.