Der er fra firmaerne opnået 4 års garanti på alle fabriksnye apparater. Hidtil har apparaterne været ordineret fra audiologisk afdeling og udlånt til patienten, der efter en 4-års periode er berettiget til at låne nye. Disse apparater er således det offentliges ejendom og skal afleveres, når de ikke længere bruges.

De indkomne apparater bruges som serviceapparater, således at man hidtil har haft passende høreapparater i reserve til udlevering, hvis patientens egne skulle bortkomme eller blive kraftigt beskadigede. Reserveapparater kan også udleveres som erstatning for udslidte apparater i ventetiden op til ny undersøgelse. Udleveringen af disse sker enten via kommunens hørekonsulent eller kan bestilles direkte via det aktuelle høreapparatetsfirma.

Aftryk hertil tages på Audiologisk Klinik i Aarhus. Hørepædagogerne påtager sig i særlige tilfælde at tage aftryk ude på træffestederne.

Medmindre høreapparaterne eller propperne er åbenlyst itu, tilrådes brugerne at henvende sig på hørepædagogernes træffesteder rundt om i regionen, da mange af problemerne med funktion af høreapparat og prop nemt kan løses af disse.

 

Find dit kommunikationscenter

Nedenfor ser du en oversigt over Region Midts kommunikationscentre. Vi forsøger at holde listen så opdateret som muligt, men tager forbehold for ændringer. Kontakt os meget gerne, hvis du kender til ændringer.

Borgere fra Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande Kommune:

Center for Kommunikation Herning
Brahmsvej 8 
7400 Herning
Tlf.: 96 28 49 00
Fax: 96 28 49 44
E-mail: cfk@herning.dk
Center for kommunikation Hernings hjemmeside

Borgere fra Hedensted og Horsens Kommune:

Center for Kommunikation og Teknologi
Høreafdelingen
Langballe 6
8700 Horsens
Tlf.: 76 297221 mellem 8.30-12.00
E-mail: roskt@horsens.dk
Center for Kommunikation og Teknologis hjemmeside

Borgere fra Skive og Viborg Kommune: 

Center for Kommunikation og Undervisning - CKU
CKU Skive
Arvikavej 5 (Egehuset)
7800 Skive
Tlf. 99 15 76 90

CKU Viborg
Rosenstræde 6
8800 Viborg
Tlf. 99 15 76 90

Telefonåbningstider: Mandag - fredag  8.00 – 12.00
E-mail: cku@skivekommune.dk
CKU's hjemmeside

Borgere fra Aarhus Kommune (hjælpemidler og hjælp til høreapparater):

Aarhus kommunes Høreteam
P.P.Ørumsgade 11, bygning 11
8000 Aarhus C
Tlf.: 89 40 10 85 (8-9.30)
E-mail: imp@aarhus.dk
Høreteamets hjemmeside

Borgere fra Odder Kommune (hjælpemidler og hjælp til høreapparater):

Odder Kommunes Hørevejledning
Visitationsteamet
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
E-mail: mette.larsen_bjerre@odder.dk 

Hørevejledningens hjemmeside

Borgere fra Silkeborg Kommune (hjælpemidler og hjælp til høreapparater):

Hørekonsulenterne
Toldbodgade 29
8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 18 89 (mandag, onsdag og fredag kl. 8-9)
Hørekonsulenternes hjemmeside

Borgere fra Skanderborg Kommune (hjælpemidler og hjælp til høreapparater):

Hørevejlederen i Skanderborg
Kildegårdens Dagcenter
Kildevej 10, 8660 Skanderborg
Tlf.: 24 59 75 85
E-mail: susanne.roegen@skanderborg.dk
Træffetid: Mandag kl. 13-14
Telefontid: Tirsdag kl. 12-13
Skanderborg Kommunes Hørevejledning

Borgere fra Randers, Favrskov, Norddjurs- og Syddjurs Kommune:

Hørecenter Midt
Biografgade 3, plan 3
8900 Randers C
Tlf.: 8915 8680        
Fax: 8646 9147
E-mail: hoerecenter.midt@randers.dk
Hørecenter Midts hjemmeside