Første besøg: høreprøve og lægeundersøgelse 

Høreapparater ordineres, eller også træffes beslutning om yderligere undersøgelser som f.eks. hjernestammeaudiometri, henvisning til MR-/CT-skanning, blodprøver eller kontrolundersøgelse. 

Andet besøg: tilpasning af høreapparat 

Afdelingen anvender digitale, programmerbare apparater. Audiologiassistenten forestår tilpasningen og den første undervisning i høreapparatbrug. Klinikken udfører også test af nye høreapparater. 

Efterjustering af høreapparater kan i en del tilfælde foregå hos Kommunens Hørekonsulenter, der har træffesteder rundt om i regionen. Hvis høreapparatet skal efterjusteres på Audiologisk Klinik henviser Kommunens Hørekonsulenter hertil.