Et typisk forløb ved behandling med høreapparat

Sådan får du ordineret og tilpasset dit høreapparat

Service på høreapparater

Angående service på høreapparater samt kontakt til regionens kommunikationscenter

Skemaer ifbm. høreapparatbehandling

Samtykkeskema til underskrift samt skemaer ifbm. med fornyelse af høreapparat og tabt/ødelagt høreapparat

Tabt/mistet høreapparat

Få hjælp til at finde dit mistede høreapparat via søgehund:

https://hoereforeningen.dk/om-os/nyheder/tv-avisen-om-mundbind-og-hoereapparater/