Et typisk forløb ved behandling med høreapparat

Sådan får du ordineret  og tilpasset dit høreapparat

Service på høreapparater