AVT er en internationalt anerkendt metode som anvendes til børn med høretab. Metoden fokuserer på at barnets auditive sans stimuleres, mhp. at styrke det auditive cortex. For nuværende er det den mest effektive metode til at sikre at børn med høretab udvikler sig optimalt - auditivt og talesprogligt. I AVT-sessionerne vejleder AVT-terapeuten/audiologopæden forældrene i, hvordan de bedst muligt kan stimulere barnet auditivt og talesprogligt i dagligdagen.

På Audiologisk Klinik, AUH, er CI-opererede børn i aldersgruppen 0-18 år og deres forældre siden primo 2012 blevet tilbudt et 1-årigt AVT-forløb efter tilslutning af CI-processor, jf. Sundhedsstyrelsens Kliniske retningslinjer for pædiatrisk Cochlear Implantation i Danmark.

Fra 1. september 2017 er børn med alle typer høreteknik (CI/HA/Bahs) i aldersgruppen 0-5 år med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab over 40dB og deres forældre blevet tilbudt et 3-årigt AVT-forløb på Audiologisk Klinik, AUH. Det 3-årige AVT-forløb er udmøntet af Sundheds- og Ældreministeriet. Læs mere her: decibel.dk/AVT

Monitorering/sprogtest

CI-opererede børn indkaldes årligt til kontrol af udbyttet de første 5 år efter tilslutning af lydprocessoren, samt herefter hver 5. år ind til 15 år efter tilslutning.

Børn i det 3-årige AVT-forløb testes årligt mens de er i forløb.