Den Danske Hornhindebank blev grundlagt i maj 1978 af professor Niels Ehlers og øjenlæge Steffen Sperling under navnet 'Hornhindebanken på Århus Kommunehospital'.

I forbindelse med moderniseringen i 2007 skiftede den navn til "Den Danske Hornhindebank".

Organisering og opgave

Den Danske Hornhindebank er organiseret under Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Hornhindebanken indsamler, forarbejder og distribuerer donorhornhinder til danske patienter.

Tal og fakta fra Hornhindebanken

Banken har gennem tiden leveret mere end 15.000 donorhornhinder til danske og udenlandske øjenpatienter.

I Danmark er der behov for cirka 600 hornhinder til patientbehandling årligt.

Hornhinderne indsamles fra i alt 21 sygehuse fordelt over hele Danmark, herunder også fra Aarhus Universitetshospital.


Hornhindebanken er landets eneste vævsbank, som leverer hornhinder.

Foruden donorhornhinder leverer den også amnionhinder (små stykker fosterhinde, der kan bruges som en slags plaster på mindre øjenskader) og perikardium (små stykker hjertesæk, der bruges til grønstær-operationer).

Årsrapport 2015-2016

Årsberetning 2017.pdf

Årsberetning 2018.pdf

Årsberetning 2019.pdf

Årsberetning 2020.pdf

Ring altid 7846 3242

- hvis du har en potentiel donor