Nethindeløsning er, når nethinden med øjets lysfølsomme sanseceller løsner sig fra sit underlag

Tilstanden medfører udfald i synsfeltet svarende til det område hvor nethinden er afløsnet, og ubehandlet vil en nethindeløsning oftest brede sig ind mod de centrale områder med påvirkning af det skarpe syn til følge

En nethindeløsning behandles med operation, som nogle gange skal gentages.

Hvad er nethindeløsning?

Nethinden er en tynd hinde, som ligger på øjets inderside bagtil. Nethinden indeholder øjets lysfølsomme sanseceller, og når denne hinde løsner sig fra sit underlag, får man den tilstand, der hedder nethindeløsning.

Man mister synet svarende til det område af nethinden, som løsnes.

Hvor hyppig er nethindeløsning?

Nethindeløsning forekommer i alle aldersgrupper, men er hyppigst hos ældre. Tilstanden er sjælden og forekommer hos ca. 1 ud af hver 10.000 personer årligt.

Hvorfor får man nethindeløsning?

Nethinden kan bliver svækket som følge af almindelig aldersbetinget slid, skader, inflammatoriske tilstande eller anden sygdom, som medfører risiko for, at der udvikles hul i nethinden.

Øjets indre er fyldt med en klar gelé, som kaldes glaslegemet. Når der opstår hul i nethinden kan noget af glaslegemet trænge gennem hullet og derved skille nethinden fra sit underlag. I det område, som bliver ramt, vil sansecellerne miste deres forbindelse til hjernen, og kan derfor ikke sende synsindtrykket videre fra øjet.

Risikoen for nethindeløsning tiltager med alderen. Stærk nærsynethed øger også risikoen for nethindeløsning, og der kan være en familiær tendens til sygdommen.

Hos yngre mennesker er akutte skader mod øjet den hyppigste årsag til nethindeløsning. Medfødte misdannelser eller andre øjensygdomme kan også øge risikoen for nethindesløsning.

Hvad er symptomerne på nethindeløsning?

Ofte mærker man det som et "gardin", der bliver trukket op fra neden i synsfeltet, og som breder sig ind mod centrum. Synstabet giver ikke smerter. Nogle patienter beskriver, at de har haft symptomer på nethindeløsning et stykke tid i forvejen. Dette kan være i form af pludseligt opstået sløring af synet, mange flyvende myg eller lysglimt.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Pludseligt opståen af mange flyvende myg, lysglimt og sløret syn. Gardinfornemmelse, oftest med udbredning fra neden.

Hvordan stilles diagnosen?

Sygehistorien er ofte karakteristisk med en oplevelse af, at der bliver trukket et gardin hen foran synsfeltet. Diagnosen stilles af en øjenlæge ved brug af øjenkikkert (oftalmoskop) og en kontaktlinse med vinklede spejle.

Hvordan behandles tilstanden?

Hensigten med behandlingen er at bevare så meget som muligt af synsfunktionen. Det er vigtigt at komme i hurtig kontakt med en øjenlæge, såfremt man skulle få symptomer.

Nethindeløsning behandles med operation, som foregår på en øjenafdeling. Hensigten med operationen er at forsøge at få nethinden til at ligge på plads igen.

Jo tidligere man kommer til behandling, jo bedre er chancen for at kunne bevare synet.

Hvilke forholdsregler man skal tage umiddelbart efter en operation for nethindeløsning, afhænger af typen af nethindeløsning og typen af operation. Det er imidlertid målet, at man kan vende tilbage til de gøremål, man havde før operationen.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Hvis man ikke bliver behandlet i tide, vil tilstanden føre til blindhed.

Ved operation lykkes det imidlertid kun i 85-90 % af tilfældene at få nethinden til at lægge sig på plads, hvorfor der kan være behov for flere operationer.

Efter en episode med nethindeløsning er der større risiko for en ny nethindeløsning, på det samme eller det andet øje.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre nethindeløsning?

Undgå skader mod øjet. Ved mistanke om nethindeløsning eller forstadier til dette, kontakt straks læge.