Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) skyldes slid på øjets nethinde som følge af alder. Tilstanden blev tidligere kaldet "aldersforkalkning", men skyldes ikke kalk.

Der findes både en tør og en våd form for AMD. 

AMD mærkes som nedsættelse af det skarpe syn.

Pludselig synsnedsættelse, fornemmelse af en mørk plet i midten og af at lige linjer fremstår med buler, kan være et udtryk for, at tilstanden er blevet behandlingskrævende.

Våd AMD kan i mange tilfælde behandles med medicin, som skal sprøjtes ind i øjet.

Hvad er aldersrelateret maculadegeneration (AMD)?

Maculadegeneration

Aldersrelateret maculadegeneration (AMD) er aldersbetinget slid på øjets nethinde, som kan påvirke det skarpe syn.

Aldersrelateret maculadegeneration kan opdeles i en tør (atrofísk) form, hvor nethindens celler går til grunde i ca. 80 % af tilfældene, og en våd (exsudativ) form, hvor der udvikles væskehævelse i nethinden i ca. 20 % af tilfældene - oftest fordi der vokser blodkar ind i nethinden bagfra.

Hvor hyppig er aldersrelateret maculadegeneration?

Ca. halvdelen af alle danskere vil på et tidspunkt få AMD forandringer, og hos ca. en sjettedel bliver synet påvirket i større eller mindre grad.

Hvorfor får man aldersrelateret maculadegeneration (AMD)?

Der findes ingen enkeltfaktor, som kan forklare udvikling af AMD, men tobaksrygning er en risikofaktor for udvikling af synstab. Som følge af den almindelige aldring sker der en gradvis ødelæggelse af den membran, som nethindens pigmentceller er bundet til. Dette fører til ødelæggelse af selve pigmentcellerne samt de lysfølsomme sanseceller.

Hvad er symptomerne på aldersrelalteret maculadegeneration (AMD)?

Sygdommen starter normalt ved, at man mærker en plet i midten af synsfeltet, så bogstaverne bliver slørede eller falder helt ud, når man læser, eller ved at lige linjer pludseligt bliver bugtede. Farverne ændrer også karakter og bliver mindre klare. Det er det skarpe syn i midten, som påvirkes, mens det perifere syn er bevaret.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

At lige linjer bliver bugtede, sløring af synet eller pludselig synsnedsættelse.

Hvordan stilles diagnosen?

Ved mistanke om AMD anbefales det, at man bliver undersøgt hos en øjenlæge. På baggrund af de symptomer man beskriver, en måling af synsstyrken samt undersøgelse af nethinden, kan øjenlægen vurdere, om man skal henvises til en øjenafdeling. Her vil der blive lavet en scanning af nethinden og evt. en undersøge af nethindens blodgennemstrømning. Dette foregår ved, at der sprøjtes en kontrastvæske ind i en blodåre i armen og herefter fotograferer nethinden flere gange hurtigt efter hinanden.

Animation om aldersrelateret makuladegeneration (AMD)

Hvordan behandles tilstanden?

Den tørre form for AMD kan ikke behandles.

Såfremt nethindeskanning og kontrastundersøgelse viser våd AMD, som skyldes et nyt blodkar under nethinden, kan der i de fleste tilfælde gives en behandling med et stof, som forhindrer, at det nye blodkar ødelægger nethinden.

Behandlingen kaldes intra-vitreal angiostatisk behandling, og kan gives på de øjenafdelinger, som har fået tilladelse af Sundhedsstyrelsen. Det virksomme stof skal indsprøjtes direkte i øjet under lokalbedøvelse, og man skal efterfølgende komme til månedlig kontrol, da behandlingen i mange tilfælde skal gentages.

I sjældne tilfælde, hvor de skadelige blodkar vokser igennem nethinden langt fra det skarpe syn, kan våd AMD behandles med laserstråler, som destruerer disse blodkar.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Intra-vitreal angiostatisk behandling har revolutioneret behandlningen af våd AMD, og inden for de første år kan synsstyrken i gennemsnit holdes på det niveau, det havde, da behandlingen blev påbegyndt. I mange tilfælde er den positive virkning varig.

I de tilfælde, som ikke kan behandles, vil skaderne på det skarpe syn oftest udvikle sig yderligere med tiden. I mange tilfælde fører det til svær synsreduktion. Synsfunktionen ude til siden af synsfeltet påvirkes imidlertid ikke.

Når synsstyrken reduceres som følge af AMD, tilrådes optiske hjælpemidler, så man udnytter det bevarede perifere syn bedre.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre aldersrelateret maculadegeneration (AMD)?

Undgå tobaksrygning. Hvis man har fået konstateret AMD på det ene øje, kan udvikling af sygdommen på det andet øje i nogle tilfælde forebygges med et specielt vitamintilskud. Information om dette skal man få hos sin øjenlæge.

Patientvejledninger: