Kræft i og omkring øjnene er sjældne.

Kræft i huden i øjenomgivelserne er den hyppigst form for kræft. Det er langt overvejende kræft der ikke spreder sig til andre organer.

Oftest vil lokal fjernelse med rekonstruktion i lokal bedøvelse give et funktionelt og kosmetisk godt resultat.
Modersmærkekræft (malign melanom) i øjnene er den hyppigste primære kræftform i øjnene. Den forekommer hos ca 70 personer i Danmark om året. Sygdommer opstår hos voksne. Behandlingen er lokal bestråling eller fjernelse af øje. Der er risiko for spredning af sygdommen til andre organer.
Kræft i øjets nethinde (retinoblastom) er den hyppigste øjenkræftform hos børn.

Den forekommer hos ca. 5 børn per år i Danmark. Sygdommen findes i en sporadisk og en arvelig form. Overlevelse er > 95% og der er god mulighed for at bevare syn. Behandlingsmulighederne er mange og tilpasses den enkelte. Efter behandlingen er der regelmæssige kontroller – i starten hver 3-4 uge og senere med længere intervaller.

Spredning af kræft til øjnene fra andre organer forekommer.
Kræft i øjenhulen skyldes oftest indvækst fra svælg og bihuler samt spredning fra andre organer eller lymfom. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med andre afdelinger bl.a. øre-næse-hals afdelingen, kræft afdelingen og hæmatologisk afdeling

Patienter henvist til afdelingen på mistanke om kræft vil gennemgå et tilrettelagt undersøgelsesprogram for at afklare om de har sygdommen, samt hvilke behandlingsmuligheder, der kan tilbydes.

Patientvejledninger: