Ved grå stær forstår man en uklarhed i øjets linse, der ligger bag pupillen. Grå stær er en af de store folkesygdomme, som rammer ca 2/3 af befolkningen, hyppigst hos de ældre. Hvis man udvikler grå stær vil man opleve tiltagende sløring af synet, som ikke kan afhjælpes med briller. Sløring af synet kan ledsages af blændingsgener, hvor bilkørsel om natten eller i modlys kan blive et problem. Nogle udvikler en grad af nærsynethed, dvs brillen kan ændre sig fra plus-styrke til minus-styrke. Sygdommen udvikler sig som regel langsomt med gradvis forværring af synet over flere år. Hvis stæren bliver meget tæt og derved lukker helt af for lyset, taler man om en ’moden’ stær, og så er øjet blindt.

Når man udvikler grå stær i en høj alder finder man sjældent en egentlig årsag til sygdommen. Der kan somme tider ses en arvelig sammenhæng, ligesom stæren også kan være medfødt, og endelig kan den også være resultatet af en anden øjensygdom eller traumer.

Hvad er behandlingen for grå stær?

Den eneste effektive behandling er operation, som består i en fjernelse af den uklare naturlige linse, der erstattes med en kunstig.

Operationen foregår oftest i lokal-bedøvelse og tager ikke lang tid. Hvis øjet ikke fejler andet end grå stær, vil man oftest kunne forvente et godt syn efter operationen.

De gode resultater, der især er sket de sidste 10 år skyldes en forbedring af den kirurgiske teknik og de kunstige linser og bedre instrumenter til at udmåle øjet inden operationen, med henblik på at kunne udvælge en linse, der giver det bedste synsresultat.

Risiko og ulemper ved operationen

Som ved alle operationer er der en lille risiko for komplikationer. Der kan være tale om komplikationer under operationen eller at få en infektion, som i værste fald kan være alvorlig. Infektionsrisikoen er dog under normale omstændigheder mindre end 1 promille og man kan selv mindske risikoen ved at udvise agtpågivenhed og undgå snavs samt dryppe nogle uger med infektions-forebyggende øjendråber efter operationen.  Langt størstedelen af alle operationer (> 98%) vil forløbe uden problemer.

Når de første uger er overstået, vil øjet stabilisere sig, og så kan man overveje at gå til optiker for at få lavet en brille. På længere sigt kan der hos ca 15% udvikles en såkaldt efterstær, der skyldes en uklarhed i den kapsel, der omgiver den kunstige linse inde i øjet. Symptomer på efterstær minder meget om symptomerne på den ’rigtige’ stær, og hvis synet bliver påvirket, kan efterstæren behandles med en laser-operation, der fjerner uklarhederne, så synet bliver godt igen. Laser-behandling for efterstær tager få minutter og er smertefri.

Forløb i Øjensygdomme

Når Øjensygdomme modtager en henvisning fra en speciallæge i øjensygdomme vil man få besked om den forventede dato, hvor man bliver indkaldt til en forundersøgelse.

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen vil man blive udspurgt om helbredsoplysninger og en læge vil undersøge øjnene. Der vil blive foretaget en række målinger, der skal bruges til at udregne den kunstige linse, som skal bruges ved operationen.

Man skal regne med at blive dryppet i øjnene med pupil-udvidende dråber. Hvis man bruger kontaktlinser, må disse ikke benyttes en 1 uge inden udmålingen.

Operationen

Når behandlingsplanen er fastlagt, vil man som regel få en dato for operationen. På operationsdagen vil man blive bedt om at møde nogen tid inden selve operationen for at blive dryppet i øjnene med bedøvende og pupil-udvidende dråber.

Når dråberne har virket, bliver man ført ind på operationsstuen, hvor man skal ligge på et leje, så hovedet hviler fladt. Huden omkring øjet bliver klistret til med en plast-dug, som kan minde om et lille telt over hovedet. Under operationen kan man som regel se et skarpt lys, som bevæger sig, men der vil ikke være detaljer at se.

Man kan eventuelt mærke, at der skylles med vand, og man kan høre lidt maskin-lyde. Operationen tager som regel under en halv time.

Efter operationen

Efter operationen kan man sidde og hvile sig lidt inden hjemtransporten. Det aftales, hvornår man skal komme til kontrol, og der vil blive udleveret recept på de øjendråber, der skal anvendes efter operationen.

Man bør udvise omtanke og holde sig lidt i ro i den første tid efter operationen. 

Mere om Grå Stær på Sundhed.dk

Patientvejledninger:

  

Video: Undersøgelse og operation for Grå stær

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Video: Operation for Grå stær

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Andre øjensygdomme