Fakta

  • Nærsynethed betyder, at øjet er for langt i forhold til den optiske styrke. Det giver skarpt syn på nær afstand, men sløret syn på lang afstand.
  • Nærsynethed kan korrigeres med briller, kontaktlinser eller operation.

Hvad er nærsynethed?

Naersynethed.png

Nærsynet kaldes på medicinsk fagsprog for myopi. Nærsynethed betyder, at man ser billedet skarpt på nær afstand, mens det bliver sløret på lang afstand. Graden af nærsynethed måles i dioptrier (D) med negativt fortegn, f.eks. -5,0 D.

Hvor hyppig er nærsynethed?

Nærsynethed er en hyppig tilstand. I nogle asiatiske lande er op mod 70 % af befolkningen nærsynede, mens det kun gælder omkring 1/3 af befolkningen i den vestlige verden. Hyppigheden af nærsynethed er lav blandt småbørn, men stiger kraftigt i barneårene. Der sker først en stabilisering omkring 30-40 års alderen, og efter 50 års alderen falder hyppigheden af nærsynethed en del.

Hvorfor får man nærsynethed?

For at man skal kunne se et billede klart, er man afhængig af, at billedet brydes korrekt gennem øjets linse og rammer præcis på nethinden. Nethinden er det inderste lag af øjet bagtil, hvor billedet, som vi ser, bliver modtaget og sendt videre til hjernen. Hos nærsynede vil dette billede være skarpt i et punkt eller en flade foran nethinden, og resultatet bliver da et uklart billede. Forklaringen på dette er, at øjet enten er for langt eller, at billedet brydes for kraftigt i hornhinden og linsen.

Årsagen til udvikling af nærsynethed er ikke kendt. Både arv og miljø spiller en vigtig rolle. Der er holdepunkter for, at meget nærarbejde, som f.eks. læsning, kan udløse nærsynethed hos disponerede personer. Tiltagende uddannelsesgrad i befolkningen vil da medføre en risiko for, at stadig flere personer bliver nærsynede.

Hvad er symptomerne på nærsynethed?

Mange nærsynede bliver opdaget i skolen, ved at de ikke kan se tavlen klart og tydeligt. Nærsynede begynder ofte at knibe øjnene sammen for at kunne se tydeligere. Resultatet bliver ofte hyppig hovedpine og muskelsmerter fra nakke og skuldre.

Unge og voksne mærker som regel selv, at synet er dårligere, end det tidligere har været, og de opsøger af den grund læge eller optiker.

Animation om nærsynethed og langsynethed

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen bliver stillet ud fra symptomerne og resultatet af nogle simple undersøgelser. Undersøgelserne går som regel ud på at skulle læse en tavle med bogstaver eller tal, som er placeret i en given afstand fra personen. Opsøger man en øjenlæge, vil denne også undersøge øjet for andre tilstande. I de fleste tilfælde er det imidlertid unødvendigt med en øjenlægeundersøgelse.

Når man skal finde brillestyrken anvendes det samme udstyr, som bliver brugt til at undersøge synsstyrken.

Hvordan behandles nærsynethed?

Det første, der gøres, er at udmåle den brillestyrke, der er behov for. Nærsynethed korrigeres med minuslinser (konkave linser). Næste skridt er at vurdere, om man skal bruge briller, kontaktlinser, eller eventuelt kunne have gavn af en operation. De fleste vælger enten briller eller linser. Nogle nærsynede foretrækker kontaktlinser, fordi dette giver et større synsfelt end briller.

Korrektion af nærsynethed ved et kirurgisk indgreb er en nyere behandlingsmetode, som dog giver de bedste resultater, når brillestyrken er stabil. Man skal være fyldt 18 år for at komme i betragtning. Operationsmetoderne har udviklet sig gradvist, og i dag anvendes en laserbaseret teknik. Resultaterne er gode, og det er muligt at korrigere selv sværere grader af nærsynethed. Der er imidlertid ikke erfaring med langtidseffekten.

Hvad sker der på længere sigt?

Brillestyrken kan blive påvirket af de daglige aktiviteter. Det er vist, at studerende eller personer, som har meget nærarbejde, har en tendens til at udvikle nærsynethed.

Personer med udtalt nærsynethed har en øget risiko for nethindeløsning. Dette er en tilstand, hvor man i værste fald kan blive blind, men hvor man ved tidlig behandling kan redde synet. Hvis man har stærkt nedsat syn, er det derfor vigtigt at være klar over advarselssignaler om, at sygdommen kan være under udvikling:

  • Synstab uden smerter. Fornemmelse af en skygge eller slør, som følger øjenbevægelserne
  • Typisk beskrivelse - "som et gardin"
  • Indskrænket ydergrænse af synsfeltet

Mærker man sådanne symptomer, skal man straks tage kontakt til læge.

Hvordan undgår jeg at forværre nærsynethed?

Der findes ikke nogen måde, som man kan forebygge udvikling af nærsynethed.