Det nyfødte barn ser meget lidt, men begynder at se efter forældrenes ansigt i ca 6 ugers alderen. Synet udvikles derefter hele barndommen

Begynder barnet at skele, får brug for briller eller har en øjensygdom kan denne normale udvikling af synet gå i stå.

Børn ved ikke nødvendigvis selv, at deres syn er nedsat. De ser jo, som de altid har gjort og er derfor ikke klar over, at verden kan se anderledes ud. Det betyder, at det er op til de voksne at være opmærksomme på, om et barn har problemer med synet.

Det er derfor vigtigt, at barnet bliver undersøgt af en øjenlæge, hvis:

  • der er dårlig øjenkontakt eller mistanke om nedsat syn
  • skelen
  • umotiverede/urolige øjne
  • hovedpine og svien i øjnene ved læsning, computer, tablet eller TV brug

Øjensygdomme kan ses sammen med forskellige børnesygdomme. Derfor skal barnet også undersøges af øjenlæge, hvis det

  • er født for tidligt (før uge 32 og/eller fødselsvægt mindre end 1500 g)
  • har hørenedsættelse
  • har forsinket udvikling
  • har nervesygdom eller hjerneskade
  • har medfødte misdannelser