Nyresygdomme varetager behandling inkl. dialyse og transplantation af patienter med nedsat nyrefunktion.

Nyresygdomme huser ligeledes: