Særligt for Nyresygdomme

TELEFONNUMRE

Se under Kontakt.

Befordring til hospitalet 

Kører du selv?

Når du skal i dialyse og kører selv: Er det muligt at parkere ved Indgang B1 (GPS-adresse Palle Juul-Jensens Boulevard 21, 8200 Aarhus N). Parkeringskort skal anbringes i forruden, som vanligt. Der er skiltet med "Parkering forbeholdt dialysepatienter".

 

Hvis du skal til ambulant kontrol i Nyresygdomme - se nedenfor:

På ”Oversigtskort over hospitalet” kan du se, hvor du kan parkere. Vi kan henvise til P4, som det nærmeste parkeringsområde. Der er betalingsparkering. Kom i god tid, da det kan være svært at finde en parkeringsplads. 

Er du berettiget til befordring til sygehuset?
Skal du selv sørge for at kontakte Kørselskontoret/ Patientbefordringen Region Midt på telefon 7023 6248, alle hverdage mellem kl. 8-14.

Blodprøvetagning

Det er nu muligt at få taget blodprøver i "blodprøveslusen", som du finder her ved Indgang C, Blodprøver- og Biokemi, Prøvetagning C210.

Du skal booke tid til blodprøvetagning på booking.rm.dk.

Se andre instrukser på Blodprøver og Biokemis hjemmeside her.

Du kan ikke længere få taget blodprøver til hospitalsbehandling hos din egen læge. Er du bosiddende uden for Region Midtjylland, kan du fortsat få taget blodprøver hos din praktiserende læge eller på hospitalerne. 

Indlevering af urinprøver m.m.

A-breve afskaffes for privatpersoner. I stedet for A-breve kommer Quickbreve, der også har dag til dag-levering. "Det er vigtigt, at prøven kommer hurtigt frem til hospitalet, for at den er brugbar. Ellers risikerer du, at prøven skal tages om. Du skal derfor sende prøven som Quickbrev. Quickbreve omdeles mandag-lørdag. Du kan ikke sende Quickbrev fra en postkasse. Quickbrev skal afleveres på posthus eller i postbutik. Se, hvor du kan sende Quickbrev på www.brev.rm.dk. Eller ring til Post Danmark på 7070 7030."

Svar på spørgsmål

I Nyresygdomme vil vi gerne hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål og har lavet forslag til, hvordan du bedst kan få det: 

  • Har du brug for oplysning om svar på blodprøver, røntgenbilleder, besked fra andre afdelinger o.s.v., kanl du selv finde oplysningerne i din journal på Sundhed.dk 
  • Hvis du ønsker at blive henvist til undersøgelse eller til en anden afdeling, skal du henvende dig til din egen læge.
  • Hvis du har en aftale med Afdelingen om, at du kan kontakte os, skal du ringe på telefon 7845 0000 og bede om at få nyrevagten. 

Generelt om hospitalet