Billede af bioanalytiker i laboratorietRadioaktivt sporstof

Nuklearmedicinske og PET-CT undersøgelser er baseret på injektion/indtagelse af små mængder af radioaktivt sporstof, som vi efterfølgende kan måle ved hjælp af en skanner.
Der findes forskellige typer af sporstof afhængig af, hvad du skal undersøges for.
Den radioaktive dosis du får er meget lille og er kontrolleret af Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Læs mere om Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko på sundhed.dk

Røntgen

Til nogle undersøgelser laves der, udover en skanning baseret på det radioaktive sporstof, også en CT-undersøgelse til bestemmelse af din krops anatomi.
CT undersøgelsen bruges til at se præcist hvor i kroppen det radioaktive sporstof er optaget, og dermed, hvor der kan være syge celler/organer.
CT-undersøgelser laves både med og uden CT-kontrast.

Læs mere om røngtenstråler og risici Sundhed.dk

Du får en lille mængde stråling både fra det radioaktive stof og ved en eventuel CT-undersøgelse.
Fordelen ved at få stillet en korrekt diagnose og dermed få en rigtig behandling vil være større end risikoen ved undersøgelsen.