Billede af patient og pårørende der smiler til hinanden

Må jeg have pårørende med ind til undersøgelsen?

Du er meget velkommen til, at tage en pårørende med til undersøgelsen. Pårørende vil oftest blive bedt om at vente i afdelingens venteområde eller hospitalets kantine, da vi har begrænset plads i selve afdelingen. 

Afhængig af undersøgelsetype kan den pårørende være med når du forberedes til undersøgelsen, men ikke selve undersøgelsen.

Forældres deltagelse ved børn og unges undersøgelse.

Det er vigtigt, at du som forælder deltager i så meget af undersøgelsen som muligt, særligt for dit barn, men det er også en god hjælp for personalet.
Forældre og børn/unge er meget velkomne til at aftale med personalet, hvad behovet for forældres deltagelse i undersøgelsen er, på selve undersøgelsesdagen.

Hvis der er tale om undersøgelse med CT tilbydes forældre et blyforklæde, og kan derfor også være med ved selve CT skanningen.

Nuklearmedicin og PET har et børneteam med stor erfaring i at lave undersøgelser på børn og unge. Så vidt det er muligt, deltager en medarbejder fra børneteamet ved undersøgelsen.