Billede af patient som får det radioaktivte sporstof 

Forberedelse til undersøgelsen

Du får indsprøjtet en lille mængde radioaktivt sporstof i en blodåre i armen. Dette sker enten i et forberedelsesrum eller imens du ligger i skanneren.
Der er også enkelte undersøgelser, hvor du bliver bedt om at spise eller indånde det radioaktive sporstof.

Ved de fleste undersøgelser er det nødvendigt at vente på, at sporstoffet er fordelt i kroppen, inden der tages billeder. Denne tid kan variere fra minutter til timer, og op til et døgn.
I ventetiden vil du enten få tildelt en seng og bliver bedt om at forholde dig i ro, blive bedt om at vente siddende i venteområdet eller få lov til at forlade afdelingen.

Den bioanalytiker, der giver dig sporstoffet, fortæller, hvad der gælder for din undersøgelse.

Undersøgelse i skanner

Når det radioaktive sporstof har fordelt sig, skal der tages billeder ved hjælp af en skanner.
Dette sker ved, at du lægges tilrette på et leje, der enten køres ind igennem en ring, hvor der tages billeder, eller der køres en flad skanner henover det område vi vil undersøge.
Det er vigtigt at du ligger stille imens billederne optages, da bevægelse kan give forstyrrelse i billederne.

Hvor lang tid du skal undersøges er afhængig af undersøgelsestypen, og vil fremgå af den information du får tilsendt. 
Du kan finde mere om varighed af de enkelte undersøgelser i patientvejledninger.

Du kan se billeder af de forskellige typer af skannere, vi har her.

Fysiolologiske undersøgelser

Afdelingen laver også fysiologiske undersøgelser, hvor forskellige funktioner i kroppen undersøges uden anvendelse af radioaktive sporstoffer.