Er der ventetid til undersøgelser?

Du kan finde information om ventetider på undersøgelser på Venteinfo.dk.

Er der ventetid når jeg er mødt op til undersøgelsen?

Vi tilstræber, at du kommer ind til undersøgelse til den planlagte tid, men der kan opstå forsinkelser.

Forsinkelser kan skyldes, at andre patientundersøgelser trækker ud, og at der derfor ikke er ledigt i undersøgelsesrummet. 
Nogle sporstoffer fremstilles umiddelbart, før de skal anvendes, hvilket også kan give anledning til forsinkelser.

Vi informerer, så godt vi kan om opståede forsinkelser.

Du kan ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, du er ankommet, da der er forskel på undersøgelserne.