Billede af patient og pårørende i venteområdet

Hvordan får jeg tid til undersøgelse?

Hvornår kan jeg blive undersøgt?
Hvordan får jeg en tid til undersøgelsen?
Hvor skal jeg møde op til undersøgelsen?

Er der ventetid?

Er der ventetid til at få lavet undersøgelsen?
Er der ventetid, når jeg er mødt op til undersøgelsen?

Hvad skal jeg forberede inden undersøgelsen?

Hvilke forberedelser er der til min undersøgelse?
Er du gravid eller ammer?

Har du diabetes og skal til PET-CT undersøgelse?

Hvilke forberedelser er der til min undersøgelse, hvis jeg har diabetes og skal til PET-CT undersøgelse?

Må jeg have pårørende med til undersøgelsen?

Må jeg have pårørende med ind til undersøgelsen?
Må jeg følge med mit barn til undersøgelse?

Hvordan melder jeg afbud eller ændrer min tid?

Hvor skal jeg henvende mig ved afbud/ændring af tid?