Billede af bioanalytiker der kigger på skærme med skanningsbilleder

Hvordan og hvornår får jeg svar på min undersøgelse? 

Hvem skal give dig svar svar på undersøgelsen?
Hvornår kan du forvente at få svar på undersøgelsen?

Hvis der er sket noget, der ikke skulle være sket.

Utilsigtede hændelser.
Patientkontoret i Region Midtjylland.