Neurologi, Aarhus Universitetshospital varetager behandling af neurologiske sygdomme i samarbejde med de praktiserende læger i den østlige del af Region Midtjylland.

Afdelingen har højt specialiserede funktioner for behandling af: 

  • Stroke og hjernekarsygdomme
  • Multipel sklerose
  • Sygdomme i rygmarv, nerverødder, nervetråde og muskler
  • Bevægeforstyrrelser
  • Demenssygdomme 
  • Epilepsi
  • Hovedpinesygdomme
  • Neurogene smertetilstande 

Endvidere varetager afdelingen den neurologiske behandling af patienter med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Fakta om afdelingen

Afdelingen havde i 2019 19.957 ambulante besøg samt 3011 patientkontakter i det vaskulære dagafsnit og subakut klinik sammenlagt. Afdelingen modtog 4.280 patienter til indlæggelse i 2019.

Samarbejdspartnere

På AUH har Neurologi et tæt samarbejde med Hjerne- og Rygkirurgi, Røntgen og Skanning Afsnit Neuro, Ældresygdomme og Forskningsklinik for Funktionelle Lidelser. Vores opgave er at yde behandling, forskning og undervisning på internationalt niveau til gavn for mennesker med sygdomme i nervesystemet.

I regionen samarbejder Neurologi med Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest, Akutafdelingerne på regionshospitalerne Randers og Horsens samt Præhospitalet i Region Midt.

Neurologi har desuden samarbejde med Sclerosehospitalet i Ry,  Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Neurologi er en del af samarbejdet Dansk Neuroforskningscenter.