Introduktionsuddannelsen i neurologi varer 12 måneder. Hoveduddannelsen i neurologi varer 48 måneder. For psykiatere og neurokirurger tager sideuddannelsen i neurologi hhv. seks og tre måneder.

Under hoveduddannelsen i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord er alle hoveduddannelseslæger et år på Neurologi på AUH som 3. år af deres uddannelsesforløb. Herudover er man ansat i neurologi på 1. og 4. år i hhv Aalborg, Viborg eller Holstebro. Hoveduddannelsens 2. år er sideuddannelse i psykiatri (3 mdr), neurokirurgi (3 mdr) og neurofysiologi (6 mdr). Se mere information om hoveduddannelse i neurologi ved links nederst på siden.

Vagter

Forvagten indgår i to-holds drift med vagt på tjenestestedet. Dagvagten møder 08.00-18.00, og aften/nattevagten møder 15.30-08.30. Forvagtens opgaver er modtagelse af akutte og indkaldte patienter i sengeafdelingerne, varetagelse af forefaldende lægearbejde i afdelingen, aftensstuegang samt tilsyn i Akutafdelingen.

Bagvagten indgår i to-holds drift. Dagvagten møder 08.00-16.00 og aften/nattevagten møder 15.30 med vagt på tjenestestedet frem til kl. 23.00, og herefter tilkaldevagt uden for tjenestestedet (30 min). Bagvagten varetager i dagtimerne visitation af akutte patienter, modtager eksterne telefoniske spørgsmål og har det overordnede overblik over belægningen i afdelingen. Fra kl. 16.00 varetager bagvagten herudover trombolysevagten, supervision af forvagt samt akutte tilsyn. Efter kl. 23.00 varetager bagvagten trombolysevagten på tilkald.

Fakta om afdelingen

Neurologi har 25 overlæger og 14 afdelingslæger. Afdelingen er normeret til 9 1. reservelæger i HU-neurologi, 9 reservelæger i introduktionsstilling, en suppleringsstilling til HU-neurokirurgi samt 3 suppleringsstillinger til HU-psykiatri to gange om året. 

 

Afdelingen er opbygget med to sengeafsnit, neurologisk observationsafsnit, Neurologisk Klinik og Stroke Dagafsnit.

Stroke Sengeafsnit er afdelingens apopleksiafsnit med 19 senge, under Stroke hører desuden Stroke Dagafsnit, der udreder patienter med symptomer på TCI eller et mindre stroke. Neurologisk Sengegeafsnit modtager alle øvrige neurologiske patienter og har 7 sengepladser samt råder herudover over 3 pladser på neurologisk observationsafsnit samt 2 døgn-video-EEG overvågningspladser. 

I medio 2020 får adelingen 10 hovedfunktionssenge til neurorehabilitering, disse senge etableres i et samarbejde med Ældresygdomme og Fysio- og Ergoterapien.

Neurologisk klinik er opdelt i SUBA (subakut team), der varetager subakutte tider og tilsyn samt følgende specialambulatorier:

Skleroseklinikken - Demensklinikken - Epilepsiklinikken - Klinik for Bevægeforstyrrelser - Neurovaskulær Klinik - Neuromuskulær Klinik - Neuroonkologisk klinik - Søvnklinikken - Smerte- og Hovedpineklinikken (Nørrebrogade 44)

 

I 2019 havde afdelingen 4280 indlæggelser, knap 20.000 ambulante kontakter og sammenlagt 3011 patienter i det vaskulære dagafsnit og den subakutte klinik.

 

Relevante links vedr. neurologisk speciallægeuddannelse