Forskningsmiljøet i Neurologi på AUH er af høj international standard. På afdelingen foregår der mange projekter især indenfor de nedennævnte områder.

Hvis du er interesseret i at bidrage til videnskabeligt arbejde i neurologisk regi er du velkommen til at kontakte en af de forskningsaktive læger i afdelingen.

 

Neurologi har 6 professorer og 9 lektorer. Der drives forskning indenfor områderne:


Lektorerne varetager den kliniske prægraduate undervisning på afdelingen.


Der er mange ph.d.studerende på afdelingen der primært arbejder indenfor de ovennævnte områder. Herudover er der også forskningsårsstuderende og sygeplejersker,der er integreret i afdelingens forskergrupper.

 

Neurologi indgår i Dansk Neuroforskningscenter (DNC) og afdelingen arbejder for at etablere forskningsstillinger for speciallæger med klinisk neurologisk ekspertise.

Samarbejdet mellem Neurologi og DNC omfatter mange aktuelle forskningsprojekter samt planer for fremtidige. Her kan du læse mere om DNC.