Som uddannelsessøgende læge i Neurologi får man under ansættelsesforløbet tildelt en hovedvejleder, der er speciallæge i neurologi. Der vil blive afholdt vejledersamtaler løbende og en gang under ansættelsen foretages 360 graders feedback. Neurologi afholder 4 gange årligt vejlederfora, hvor speciallægerne kan evaluere den enkelte uddannelsessøgende læge og give denne feedback. Der er desuden indført invers-feedback, hvor de uddannelsessøgende læger evaluerer de seniore læger.

En gang årligt afholdes 3-timers møde, hvor de uddannelsessøgende læger har mulighed for at evaluere afdelingen som uddannelsessted og foreslå konkrete tiltag, der kan bedre afdelingens uddannelsestilbud til læger.

Reservelæger i introduktionsstilling deltager i 4 årlige uddannelsesdage i samarbejde med de neurologiske afdelinger i Aalborg, Viborg og Holstebro. I-læger og HU-læger i neurologi tilbydes desuden to årlige uddannelsesdage.

 

Neurologi har et uddannelsesteam bestående af en uddannelsesansvarlig overlæge, Marika Poulsen, en postgraduat klinisk lektor samt en uddannelseskoordinerende yngre læge og en undervisningsansvarlig yngre læge.

 

 

Hvis du er interesseret i det neurologiske speciale, er du velkommen til kontakte:

Cheflæge
Trine Tandrup
Email: trinlamm@rm.dk
Tlf: +45 7845 4240

 

Relevante links vedr. neurologisk speciallægeuddannelse