Ledige stillinger opslås på jobportalerne

Se jobbank

Her kan du se ledige opslåede stillinger

Uddannelsessøgende læger

Her kan du læse om lægelig uddannelse, information til nye læger, forskning og om det neurologiske speciale

Lægesekretærer i Neurologi

Her kan du bl.a. læse om lægesekretærernes funktioner og arbejdsområder

Uopfordrede ansøgninger

Her kan du læse, hvem uopfordrede ansøgninger stiles til