Under Dansk Stroke Center hører en række forskningsprojekter.
Alle aktuelle projekter under er beskrevet i projektkataloget, som
findes på centerets engelske hjemmeside. Du kan finde oversigten
ved at følge henvisningen herunder.

I tillæg forskningsarbejde står Dansk Stroke Center også i spidsen
for forskellige faglige arrangementer. I sidemenuen finder du en
oversigt over de seneste års faglige arrangementer.

Forskningsprojekter

Oversigt over forskningsprojekter (på engelsk)