Hvis din indlæggelse er planlagt, modtager du et indkaldelsesbrev i din e-boks, hvor du kan læse, hvor og hvornår du skal møde.

Alt efter hvad du fejler, bliver du indlagt på enten Neurologisk Sengeafsnit (undersøgelse eller behandling for en sygdom i centralnervesystemet og muskler), Stroke Sengeafsnit (mistanke om blodprop eller blødning i hjernen) eller Neurologisk Rehabiliteringsafsnit (genoptræning efter hjerneskade). 

Du vil blive modtaget af en sygeplejerske og en læge, som begge undersøger dig for at planlægge din indlæggelse.

Medbring

Når du skal indlægges, bedes du medbringe en medicinliste. Vil vil også gerne vide, hvilke vitamin- eller kosttilskud, du evt. tager. Dette gælder også, hvis du tager naturmedicin.

Du skal medbringe eventuelle hjælpemidler som for eksempel kørestol, rollator, CPAP og eventuelt specielle plejeprodukter f.eks sårplejeprodukter.

Du skal også medbringe toiletsager, dit eget tøj og eventuelt en morgenkåbe.

Der kan være ventetid, så det kan være en god ide, hvis du og dine pårørende tager noget læsestof med. 

Det er en god ide at lade smykker og værdigenstande blive hjemme.

Mobiltelefoner

Vi vil gerne have, at lyden slås fra telefoner og lignende, for at forstyrre de andre patienter mindst muligt.

Der er adgang til trådløst internet på hele hospitalet.

Pårørende med til samtale

Det kan være godt, hvis en af dine pårørende har mulighed for at være med til samtaler med læge og sygeplejerske dagen efter din indlæggelse.

Besøg

Du må gerne få besøg - vi henstiller til, at der tages hensyn til de andre patienter på stuerne, og at besøg begrænses i tidsrummene kl. 12-14 og efter kl. 20.30.

Udskrivelse

Når du er klar til at komme hjem igen, vil du blive udskrevet.

Sygeplejersken og lægen vil informere dig om, hvilken medicin, du skal tage derhjemme og om evt. opfølgning efter udskrivelsen.