Multipel sklerose (MS) er en kronisk fremadskridende neurologisk sygdom, hvor immunsystemet forårsager skader på hjernen og rygmarven og medfører forskellige symptomer (fx føleforstyrrelser, lammelser, synspåvirkning og vandladningsforstyrrelser). MS debuterer oftest i yngre voksenalder.

Undersøgelse

Du bliver udspurgt om din sygehistorie og dine symptomer.

Du får foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse.

Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på: 

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion 
 • Lammelser og motorik 
 • Nakkestivhed og reflekser 
 • Gangfunktion 
 • Koordination (Ataksi) 
 • Sensibilitet

Du bliver henvist til

 • MR-scanning af hjerne og rygmarv
 • evt. lumbalpunktur (undersøgelse af rygmarvsvæsken)
 • evt. elektrofysiologisk undersøgelse
 • blodprøver

Efter undersøgelse

Når alle relevante undersøgelsesresultater foreligger, vurderes det, om der kan stilles en diagnose, og om der kan tilbydes og anbefales behandling.

Behandling

Alle forebyggende medicinske behandlinger mod MS (såkaldte sygdomsmodificerende behandlinger).

Alle medicinske symptombehandlinger relevante ved MS.

Pjecer og vejledninger