Ved en hjernetumor forstås en kræftsygdom som opstår i hjernen, oftest udgået fra nervecellernes støtteceller.

Hjernetumorer ses i alle aldre, dog oftest efter 30 års alderen.

Symptomer på hjernekræft

En hjernetumor kan give forskellige symptomer afhængigt af, hvor tumoren befinder sig i hjernen, og hvilke hjerneområder, som er ramt.

Ofte opstår symptomerne gradvist over uger fx:

 • kvalme og opkastning
 • krampeanfald
 • lammelser
 • forringet mental funktion eller
 • ændret personlighed

Sådan bliver du undersøgt

Du bliver udspurgt om din sygehistorie og dine symptomer.

Du får foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse.  

Den neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på: 

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion 
 • Lammelser og motorik 
 • Nakkestivhed og reflekser 
 • Gangfunktion 
 • Koordination (Ataksi) 
 • Sensibilitet

I udredningsforløbet vil du få foretaget

 • En skanning (en billeddiagnostisk undersøgelse)af hjernen
 • Blodprøver og hjertediagram (ekg)
 • Evt. en CT-skanning af brystkasse og maven

Hvad sker der efter undersøgelsen?

Hvis undersøgelserne fortsat giver mistanke om en hjernetumor, vil det videre udredningsforløb og behandlingstilbud blive vurderet på en fælles      specialistkonference mellem neuroradiologer, onkologer, neurokirurger og neurologer.

Hvilke behandlinger tilbydes?

Behandlingen, som kan tilbydes vil afhænge af, hvilken tumor det drejer sig om.

Pjecer og vejedninger