Ved demens forstås en svækkelse af de mentale færdigheder som følge af sygdom.

Forekomsten af demens stiger med alderen, så derfor er demens hyppigst hos ældre.

Sygdomme, der medfører demens

Mange forskellige sygdomme kan medføre demens. Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens, men demens kan også være en følge af karforandringer i hjernen samt en række mere sjældne sygdomme.

Symptomer på demens

Symptomerne er ofte hukommelsesproblemer, eller at andre mentale funktioner forringes. Det kan være nedsat evne til at udtrykke sig sprogligt, problemer med at finde rundt, nedsat initiativ eller ændret personlighed.  

Sådan bliver du undersøgt for demens

Du bliver udspurgt om din sygehistorie og dine symptomer.

Du får foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse og lægen vil foretage en vurdering af de mentale færdigheder ved at stille dig forskellige opgaver.

En neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på: 

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion 
 • Lammelser og motorik 
 • Nakkestivhed og reflekser 
 • Gangfunktion 
 • Koordination (Ataksi) 
 • Sensibilitet

I udredningsforløbet vil du få foretaget:

 • CT-skanning af hjernen
 • Blodprøver og hjertediagram (ekg)
 • Samt evt. en lumbalpunktur (undersøgelse af rygmarvsvæsken), neuropsykologisk undersøgelse og supplerende scanning.

Hvad sker der efter undersøgelsen?

Når alle relevante undersøgelsesresultater foreligger, vurderer vi, om der kan stilles en diagnose, og om der kan tilbydes og anbefales behandling afhængigt af diagnosen.

Hvilke behandlinger tilbydes?

Ved nogle former for demens kan man tilbyde en medicinsk behandling. Hvis du skal have medicinsk behandling, vil du få en tid til opfølgende ambulant kontrol.