Neurofysiologisk Klinik modtager kun henvisninger via EPJ.

Henvisningens indhold

Af hensyn til visitationen skal henvisningen indeholde:

  • oplysning om den ønskede type undersøgelse (EEG, EMG, ENG, VEP, SEP, MEP, MEG, søvn, ERG, EOG, UL)
  • en kort gengivelse af den kliniske problematik, som ønskes undersøgt
  • en tentativ diagnose
  • oplysning, hvis der er tolkebehov
  • oplysning, hvis patient er i AK-behandling
  • oplysning, hvis patienten har specielle transportbehov
  • andre særlige behov

Afdelingen forbeholder sig retten til at returnere ufuldstændige henvisninger med henblik på at disse suppleres med det nødvendige.

Henvisninger fra almen praksis

Fra almen praktiserende læger modtager afdelingen kun henvisninger for karpaltunnelsyndrom.

Søvnløshed og "urolige ben"

Søvnløshed og ’urolige ben’ (Restless legs syndrom) kræver ofte ingen søvnundersøgelse men diagnosticeres på baggrund af sygehistorien. På Aarhus Universitetshospital udredes søvnapnø på Øre-Næse-Hals Afdelingen og på Respirationscenter Vest.

Særlige forhold vedr. AK, MEP, Akut