Som patient kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet.

En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentlig længere ventetid til den pågældende behandling end andre afdelinger, og hvis væsentlige hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat.

Ventetider

Du kan se hvor lang ventetid, der er på udvalgte behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse og privathospitaler i Danmark på venteinfo.dk