Du modtager et brev om din undersøgelse i din e-boks medmindre du har frameldt dig at modtage digital e-post fra det offentlige. Dette brev kalder vi indkaldelsesbrevet.

Det finder du i indkaldelsesbrevet

Indkaldelsesbrevet er meget vigtigt, da det indeholder mange relevante informationer om din undersøgelse.

I brevet kan du finde oplysninger om:

 • Tid og sted for undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre når du kommer
 • Hvordan du melder afbud eller ændrer din tid
 • Evt. forberedelse inden undersøgelsen
 • Hvor og hvordan du får svar på undersøgelsen
 • Kontaktoplysninger til afdelingen
 • Frit sygehusvalg
 • Regler omkring befordring

Læs også bilagene til dit indkaldelsesbrev

Husk, at der til brevet også findes bilag med mange praktiske oplysninger, herunder en beskrivelse af den konkrete undersøgelse, du skal have lavet. Det vil sige:

 • hvordan undersøgelsen foregår
 • hvor længe den varer
 • hvad du evt. skal forberede inden du kommer

Bilagene indeholder også et dokument med diverse praktiske oplysninger såsom hjælp til at finde vej, oplysninger om parkeringsforhold, et kort over sygehuset, oplysninger om patientrettigheder med mere.