Vores søvnundersøgelser omfatter flere forskellige typer, som bruges til udredning af forskellige søvnsygdomme.

Generelt om søvnundersøgelser

Se, hvorfor vi laver undersøgelserne, og hvad de bruges til

Multipel søvnlatenstest (MSLT)

Formål med undersøgelsen, og hvordan undersøgelsen foregår 

Polysomnografi (PSG)

Formål med undersøgelsen, hvordan foregår undersøgelsen