Øjenundersøgelser

Elektroretinografi (ERG), Eletrookulografi (EOG) - Læs om undersøgslerne

Nerve- og muskelundersøgelser

Nerveledningsundersøgelse (ENG), elektromyografi (EMG) - Læs om undersøgelserne

Magnetoencefalografiundersøgelse (MEG)

Undersøgelsen kan diagnostisere epilepsi og lokalisere, hvor epilepsien sidder - læs mere om undersøgelsen

Søvnundersøgelser

Multipel søvnlatenstest (MSLT), Polysomnografi (PSG)  - Læs om undersøgelserne

Elekroencefalografiundersøgelse (EEG)

Flerdøgns EEG, ambulant EEG, EEG på børn, EEG med søvn - Læs om undersøgelserne

Bækkenbundsundersøgelse

Undersøgelsen bruges til at diagnosticere muskel- og nervesygdomme fx inkontinens, impotens - læs mere om undersøgelsen

Ultralydsundersøgelse af nerver

Undersøgelsen bruges til at påvise afklemning af nerver ved fx håndled eller albue - læs mere om undersøgelsen

Evokerede potentialer

Motorisk (MEP), somatosensoriske (SEP), visuelt (VEP) og hjernestamme (BAEP) evokerede potentialer - Læs om undersøgelserne