Om sygdommene

Tarmsygdomme

Hudsygdomme

Led- og Bindevævssygdomme

Følgesygdomme

Hvad er følgesygdomme?

Hvilke følgesygdomme skal du være opmærksom på?

Hvordan er følgesygdomme beslægtede?

Hvad kan du selv gøre for at undgå følgesygdomme?

Kan du få hjælp i din kommune?

Træthed/fatigue

Hvad er fatigue?

Hvad skyldes fatigue?

Hvordan udfordrer fatigue din hverdag?

Hvad kan du selv gøre?

Sygdom og arbejdsliv

Arbejdsfastholdeldse

Paragraf 56

Fleksjob

Tilskudsmuligheder

Uddannelse og støtte

Kontakt til kommunen "Den gode kontakt"

Psyke, socialliv og sygdom

Sygdom om psykiske følgevirkninger

At leve med sygdom - mestring og accept

Svære tanker og bekymringer

Livsværdier – Retning i livet

Sygdom og mestring – At leve med sygdom

Mindfulnessøvelser

Kost og ernæring

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvad skal du spise, når du har en autoimmun sygdom?

De officielle kostråd

Bevægelse og træning

Fysisk aktivitet

Konditionstræning

Styrketræning

Mere information

Patientforeninger