Pr. 1/2 2023 vil Det Nationale Center for Autoimmune Sygdomme gå ind i en periode med reduceret drift. Det vil være en periode, hvor vores primære arbejde vil være fokuseret på at bearbejde data fra vores tværfaglige arbejde omkring patienter med flere autoimmune sygdomme. Der vil fortsat foregå patientbehandling, men det vil ikke være muligt at henvise nye patienter til forløb i klinikken.

Der vil i begrænset omfang svares på henvendelser sendt til vores funktionsmail.

Vores hjemmeside vil fortsat være tilgængelig og formidle viden om de enkelte sygdomme, livet med kronisk sygdom, samt rådgivning i ernæring og arbejdsmæssige forhold.

Ved behov for kontakt til sundhedspersonale kontaktes klinikkerne:

Hud- og Kønssygdomme: 7846 1833

Led- og Bindevævssygdomme: 78 46 42 50

Lever-, Mave-, Tarmsygdomme: 78 45 38 00