20130107-151012-6-3072x2044ma.jpg

Vi fokuserer på patienter med mindst to af følgende sygdomme:

  • Psoriasis
  • Hidrosadenitis Suppurativa
  • Rygsøjlegigt
  • Psoriasisgigt
  • Colitis ulcerosa
  • Morbus Crohn

Desuden har vi fokus på kropslige og psykiske følgesygdomme.

Der skal være behov for kontrolforløb og behandling af mindst to af de ovenstående sygdomme.

Afgrænsningen af sygdomme og andre valg er truffet for at sikre, at centret kan bidrage med ny viden, der kan generaliseres og komme patienter i hele landet til gavn.

Sådan bliver du henvist

I den aktuelle fase modtager vi patienter, som er henvist fra de tre involverede specialespecifikke afdelinger på AUH:

  • Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
  • Led- og Bindevævssygdomme
  • Hud- og Kønssygdomme