Rekvisitionsblanket

Rekvisitionsblanket udfyldes enten elektronisk (f.eks. i Adobe Reader) eller i hånden - husk blokbogstaver. Derefter printes den og vedlægges prøverne. Patientlabel og prøvelabel påsættes om muligt rekvisitionsblanketten.
 
Analyserne kan bestilles i MidtEPJ, her skal rekvisitionsblanket stadig udfyldes og sendes med prøverne.
 
 
Rekvisitionsblanket.v37 (version 37, gælder fra 01-10-2021)

Samtykkeerklæring

Alle omfattende genetiske analyser kræver skriftlig informeret samtykke fra patienten, før analysen kan påbegyndes.
Lovkravet om samtykke gælder dog ikke diagnoseprøver.

Samtykkeerklæring findes på Nationalt Genom Centers (NGC) hjemmeside:
 
Det er den rekvirerende afdelings ansvar, at indhente og arkivere patientens samtykke.
 
Nærmere information findes i dokumentet udarbejdet af NGC "Vejledning om aktørers indberetning".