Hvem må bestille en genetisk analyse

Molekylærgenetiske analyser kan kun rekvireres af læger ansat på specialafdelinger, herunder klinisk genetiske afdelinger. Analyserne bør indgå som led i sygdomsudredning og rådgivning på de relevante afdelinger.

Se Instruks.Rekvisition af komplicerede genetiske analyser.

Rekvisitionsblanket og samtykke

For at bestille en analyse udfyldes (kan ske elektronisk) vores aktuelle rekvisitionsblanket.

Ved bestilling af alle omfattende genetiske analyser skal der desuden udfyldes en samtykkeerklæring, før analysen kan påbegyndes. Dette gælder ikke diagnoseprøver.

Rekvirenter fra Region Midtjylland kan bestille analyser via MidtEPJ. Prøverne fremsendes sammen med udfyldt rekvisitionsblanket (gælder alle prøver).

Se Vejledning for bestilling af molekylærgenetiske analyser i Midt-EPJ.

Priser

Prisstrukturen baserer sig på antal analyserede gener. Den aktuelle prisliste (1.2.2021) fås ved henvendelse til funktionsleder Mette Christiansen pr. e-mail mette.christiansen@rm.dk