MOMA forsker i prostatakræft og i at udvikle nye metoder til at opdage sygdommen tidligt og samtidig sikre, at hver enkelt patient får den bedst mulige behandling.
Denne form for skræddersyet behandling kaldes ”præcisionsmedicin”.

Prostatakræft – aggressiv eller fredelig?

I dag er prostatakræft den hyppigste kræftsygdom hos mænd i Danmark. Vi er dog ikke i stand til at påvise sygdommen tidligt i forløbet. Det er også vanskeligt at skelne patienter, som kræver hurtig behandling, fra patienter med en mere fredelig form af sygdommen. Dette medfører, at mange raske mænd i dag får foretaget biopsier af deres prostata helt uden grund og i værste fald bliver opereret unødigt for prostatakræft.

Vores forskning sigter imod at komme denne problematik til livs.

Biomarkører til diagnose

Biomarkører er biologiske stoffer i kroppen, der viser, hvordan vi har det, og hvordan vi reagerer på ydre faktorer. Biomarkører kan måles i vores blod, urin eller væv.

Med de nyeste og mest avancerede genteknologiske metoder på markedet vil vi forsøge at opspore nye biomarkører for prostatakræft. Med sådanne markører kan lægerne fremover se, om prostatakræften skal behandles og hvilket behandlingsforløb, der i så fald passer bedst til den enkelte patient.

Grundforskning

Udover at udvikle nye diagnostiske metoder, arbejder vores forskere også på at klarlægge, hvad det er for nogle mekanismer i vores celler, som helt grundlæggende igangsætter udviklingen af prostatakræft og bestemmer sygdommens aggressivitet.

Prostata biobank

På MOMA har vi en stor samling af nedfrosne patientprøver bestående af væv, urin og blod. Disse prøver er indsamlet fra tusindvis af mænd, som tidligere er blevet behandlet for prostatakræft.

Biobanken indeholder et unikt materiale, som vi bruger i vores forskning.

For eksempel kan vi undersøge forskelle imellem vævsprøver fra patienter med hurtigvoksende kræftceller, som spreder sig til andre dele af kroppen, og prøver fra patienter med en fredelig og langsomvoksende prostatakræft.

Herudfra kan vi nu kortlægge, hvilke molekylærbiologiske mekanismer, der er afgørende for, om sygdommen udvikler sig og bliver livstruende.

En sådan indsigt er yderst vigtig for, at vi kan finde nye biomarkører og samtidig udvikle nye og bedre strategier til behandling.

Kontakt

Karina DalsgaardKarina Dalsgaard Sørensen

forskningsleder prostatakræft
professor, MSc, PhD

Tlf. 784 55316
email: kdso@clin.au.dk