På MOMA forsker vi i blærekræft og udvikling af nye metoder til diagnose og behandling.
En stor del af vores forskning er baseret på undersøgelser af patientprøver – væv, blod og urin – som vi siden 1994 har indsamlet til vores blærekræftbiobank.

Forståelse af sygdomsbiologien

Lægerne vil gerne kunne tilbyde den optimale behandling til alle patienter med blærekræft.
Det er derfor nødvendigt, at vi har et godt kendskab til de mekanismer, som udløser sygdom.

I vores forskning undersøger vi, hvordan blærekræft udvikler sig over tid.
Vi sammenligner prøver fra patienter i de tidlige- og sene stadier af sygdommen og forsøger at finde de forandringer i cellerne, som kan have betydning for sygdomsudviklingen.

Vi er også i gang med at inddele patienterne i forskellige undergrupper baseret på, hvor alvorlig kræften forventes at være. En sådan inddeling er vigtig, når der skal sammensættes det helt rigtige behandlingsforløb til patienterne.

Biomarkører til behandling

Vi bruger vores indsamlede patientprøver fra blærekræftbiobanken til at finde nye biomarkører, der kan fortælle:

  1. hvor aggressiv sygdommen forventes at være
  2. om der er stor sandsynlighed for tilbagefald i de tidlige stadier af sygdommen
  3. hvordan patienter reagerer på behandling.


De mest lovende biomarkører, som vi finder, vil blive testet i større kliniske studier i samarbejde med andre laboratorier i Danmark og udlandet.

Blodprøver afslører sygdomsudtrykket

I blod fra patienter med blærekræft er det muligt for os at finde små mængder af DNA med genfejl.
Vi arbejder på at kunne anvende patientblodprøverne til at forudsige aggressive blærekræfttilfælde på et tidligt tidspunkt og samtidigt vurdere sandsynligheden for spredning senere i forløbet.

Bedre behandling

På baggrund heraf kan vi udvikle nogle meget følsomme metoder, som på sigt kan anvendes i klinikken til at sikre patienterne et bedre og optimeret behandlingsforløb.
Fx vil det være muligt at tilbyde behandling med kemoterapi på et tidligere tidspunkt eller skifte behandlingsstrategi, såfremt behandlingen ikke ser ud til at have den ønskede effekt.

Kontakt

Lars DyrskjøtLars Dyrskjøt Andersen

forskningsleder blærekræft
professor, PhD, MSc

Tlf. 784 55320
email: lars@clin.au.dk