Ledende overlæge

Ole Halfdan Larsen

E-mail: olelarse@rm.dk

Telefon: 7845 5300

Anne-Charlotte-Jaeger.jpg

Ledende akademiker

Anne Charlotte Jäger

E-mail: annjaa@rm.dk

Telefon: 7845 5322

Lars_Dyrskjøt_ny.jpg

Ordførende professor

Lars Dyrskjøt Andersen

Mail: lars@clin.au.dk eller larsanse@rm.dk

Tlf.:  7845 5320