Positiv indstilling overfor genetiske analyser

 

Det viser en undersøgelse foretaget i 2022 af Nationalt Genom Center (NGC) og NGC’s Nationale Advisory Board for Patienter, Borgere og Etik, som har gjort os klogere på danskernes forhold til genetiske analyser. 

Således er 58 % af danskerne er positivt indstillede over for brugen af genetiske analyser i forbindelse med behandling i det danske sundhedsvæsen, imens 65% bakker op om anvendelsen af genetiske analyser i forskning.

NGC-borgerundersøgelse.png