En biobank er en samling af nedfrosne patientprøver - det kan være blod, urin og væv - og forarbejdninger af disse materialer (RNA, DNA, protein). Sammen med prøverne gemmer vi oplysninger om patienten og dennes sygdomsforløb.

MOMA opbevarer flere forskellige biobanker.

Vi har fire forskningsbiobanker:

  • blærekræft (siden 1994)
  • tarmkræft (siden 1999)
  • prostatakræft (siden 2002)
  • colorektal endoskopi (siden 2014)

MOMA varetager også indsamling af blodprøver til Dansk CancerBiobank og Dansk Reuma Biobank under Regionernes Bio- og GenomBank i Region Midtjylland.