MOMA varetager indsamling af blodprøver til Dansk CancerBiobank i Region Midtjylland.  

Del af Regionernes Bio- og GenomBank

Dansk Cancerbiobank er en del af Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB).

Dansk Cancerbiobank opbevarer biologiske prøver på biobankcentre i landets 5 regioner. Prøverne indsamles fra patienter i forbindelse med undersøgelse eller behandling på et sygehus.

Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) er en landsdækkende struktur for regionernes biobanker. Med til Regionernes Bio- og GenomBank hører også Dansk Reuma Biobank og Patobank.

Hvad er Dansk Cancerbiobank?

I Dansk CancerBiobank indsamles og opbevares biologisk materiale (blod- og vævsprøver) fra patienter med en mulig kræftdiagnose. I Region Midtjylland er det MOMA på AUH, der står for indsamling af blodprøver. Indsamling af vævsprøver varetages af Patologisk Institut.

Materialet fra biobanken bliver anvendt til forskning i kræftsygdomme, herunder sammenhænge mellem arveanlæg (genetiske markører) og kræft.

Det indsamlede blod og væv har stor betydning for forskernes arbejde med udvikling af ny diagnostik og behandling til gavn for fremtidens patienter.

Hvordan foregår det?

Hvis du bliver henvist til undersøgelse eller behandling for en kræftsygdom, kan du blive spurgt, om du vil deltage med en blod- og vævsprøve i Dansk CancerBiobank.

Det er frivilligt, om du vil deltage. Hvis du siger ja, beder personalet dig underskrive et samtykke til opbevaring af biologisk materiale.

Prøver tages

Blodprøven til Dansk CancerBiobank bliver taget samtidig med andre blodprøver i forbindelse med undersøgelse og udredning af din evt. kræftsygdom. Du skal derfor ikke stikkes en ekstra gang, fordi du siger ja. 

Vævsprøven til Dansk CancerBiobank tages fra det væv, som alligevel fjernes ved din operation eller fra den vævsprøve, der tages i forbindelse med diagnosen. Prøven tages dog kun, hvis der er væv til overs efter rutineundersøgelserne.

Opbevaring og brug af prøven

På MOMA bliver blodprøven bearbejdet, så den er egnet til opbevaring og kommende undersøgelser.

Vi registrerer og opbevarer prøverne ifølge Datatilsynets godkendelse. Personlige oplysninger behandles fuldt fortroligt.

Når vi udleverer prøver fra biobanken til forskningsprojekter, skal hvert projekt først godkendes af en videnskabsetisk komité og af Datatilsynet. Den til enhver tid gældende lovgivning følges.

Hvis du fortryder

Hvis du vælger at deltage i biobanken og senere fortryder, kan du altid med øjeblikkelig virkning tilbagekalde dit tilsagn, også uden en begrundelse.

Hvis du fortryder dit tilsagn, beder vi dig sørge for, at din beslutning registreres i Vævsanvendelsesregisteret.

Det kan du gøre ved at udfylde blanketten i vejledningen ”Dit væv, dit valg” og indsende den til Sundhedsdatastyrelsens Vævsanvendelsesregister.
Du kan også tilmelde dig via din digitale post på www.borger.dk som beskrevet i vejledningen. 

Før udlevering af dine prøver til forskning vil vi altid undersøge, om du i Vævsanvendelsesregisteret har registreret, at dine blod- og vævsprøver kun må benyttes til behandling af dig selv. Hvis det er tilfældet, vil prøverne i Dansk Cancerbiobank blive kasseret.

Links

 

Dokumenter

 

Kontakt

Charlotte_Modin_2_90x120.jpg  

Charlotte Modin
projektleder Dansk CancerBiobank, PhD

e-mail: charlotte.modin@clin.au.dk
tlf. 7845 5308