Hvad er et kræftpakkeforløb?

Hvis man mistænker, at du har kræft, vil du af din egen læge eller fra andet sygehus blive henvist til et kræftpakkeforløb, hvor udredning sker ekstra hurtigt.

Et kræftpakkeforløb er en måe at tilrettelægge undersøgelser og eventuel behandling på, så bedst mulig udredning sikres, og undgå unødig ventetid på behandling. 

Et kræftpakkeforløbet omhandler hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom, gennem udredning, diagonse, behandling og efterbehandling

Hvordan henvises man?

En patient henvises til at følge et kræftpakkeforløb, hvis egen læge eller anden læge har begrundet mistanke om kræft. 

 

Mere information om undersøgelser ved kræft i øvre del af mave-tarm-systemet