Uddannelse

Post graduat uddannelse for læger, plejepersonale, serviceassistentelever

Afdelingsinstrukser

Fælles regionale instrukser og retningslinjer og afdelingens instrukser og retningslinjer i e-dok

Colorectal Day

Symposium om nyt indenfor kirurgi for inflammatorisk tarmsygdom, postoperativ ileus, senfølger efter cancerbehandling og avanceret kolorektal kirurgi.

Fagområder

Det hepatopankreatikobiliære område og esophagus-/ ventrikelområdet

For jobsøgere

Sådan søger du job i Mave- og Tarmkirurgi

Forskning og udvikling

Her kan du læse mere om, hvad der rører sig på området forskning og udvikling

Henvisning til Mave- og Tarmkirurgi

MDT konference, Motilitetsafsnittet, sondeanlæggelse, endoskopi