Hvis din stomi er midlertidig, er det sygehuset, der afholder udgifterne til stomibandagerne, og du skal bestille dem via Stomiklinikken.


Hvis din stomi er permanent, er du berettiget til dækning af udgifterne via § 112 i Serviceloven.

Inden udskrivelsen vil vi hjælpe dig med at lave ansøgningen til kommunen.